Bel voor een afspraak

088 - 500 2099

Polikliniek Cardiogenetica

DNA Kliniek | Poliklinieken Cardiogenetica

De cardiogenetica betreft een relatief nieuw, multidisciplinair vakgebied dat zich in algemene zin bezig houdt met de diagnostiek en behandeling van erfelijke hartziekten bij een index patiënt of familielid. Hierbij kan worden gedacht aan diverse vormen van cardiomyopathie, erfelijke aritmiesyndromen en erfelijk bepaalde aneurysmata van de thoracale aorta.

Tevens wordt op deze poli familieonderzoek geïnitieerd en gecoördineerd wanneer dit nog niet heeft plaatsgevonden ten einde eerstegraads familieleden (ouders, broers / zussen, kinderen) op te sporen die risico lopen op met name een plotse hartdood en preventieve maatregelen te kunnen aanbieden cq instellen. Tenslotte zal ook een adequate periodieke follow-up worden georganiseerd conform bestaande richtlijnen en adviezen voor patiënten en risicodragers.

Bij de diagnostiek wordt enerzijds gebruik gemaakt van bekende cardiologische onderzoekstechnieken (o.a ECG, inspannings-ECG, 24-uurs ECG registratie, echocardiografie, MRI) en anderzijds van beschikbare of opgevraagde familiegegevens en DNA diagnostiek.

Een intensieve samenwerking tussen een genetisch cardioloog en een klinisch geneticus gespecialiseerd in erfelijke hartziekten (cardiogeneticus) is hierbij van essentieel belang. De genetisch cardioloog is verantwoordelijk voor de specifieke cardiologische aspecten van de individuele patiënten terwijl de cardiogeneticus zorgdraagt voor de erfelijkheidsadvisering, het opvragen en bestuderen van de familiegegevens, de DNA diagnostiek en de initiatie van het familieonderzoek. Het team wordt vaak ondersteund door een genetisch consulent, een kindercardioloog, een psycholoog en / of een maatschappelijk werker.

Er zijn inmiddels diverse cardiogenetica poli’ s in het land operationeel. Zij zijn gelokaliseerd in de verschillende Universitair Medische Centra en in enkele grote, niet universitaire ziekenhuizen. DNA kliniek heeft als eerste zelfstandig behandelcentrum in Nederland ook een cardiogenetica poli geopend. Dit betreft de cardiogenetica poli Den Haag gevestigd in Rijswijk.

De cardiogenetica poli Den Haag heeft een samenwerkingsverband met enerzijds de afdeling cardiologie van het Haga Ziekenhuis te Den Haag en anderzijds met de afdeling klinische genetica van het Amsterdam UMC.
Patiënten worden primair verwezen door de cardiologen van het Haga Ziekenhuis of door de locale huisartsen. Daarnaast wordt ook samengewerkt met HartKliniek Nederland.