Bel voor een afspraak

088 - 500 2000

Polikliniek Cardiogenetica

Polikliniek Cardiogenetica

De cardiogenetica betreft een relatief nieuw, multidisciplinair vakgebied dat zich in algemene zin bezig houdt met de diagnostiek en behandeling van erfelijke hartziekten bij een index patiënt of familielid. Hierbij kan worden gedacht aan diverse vormen van cardiomyopathie, erfelijke aritmiesyndromen en erfelijk bepaalde aneurysmata van de thoracale aorta.

Tevens wordt op deze poli familieonderzoek geïnitieerd en gecoördineerd wanneer dit nog niet heeft plaatsgevonden ten einde eerstegraads familieleden (ouders, broers/zussen, kinderen) op te sporen die risico lopen op met name een plotse hartdood en preventieve maatregelen te kunnen aanbieden cq. instellen. Tenslotte zal ook een adequate periodieke follow-up worden georganiseerd conform bestaande richtlijnen en adviezen voor patiënten en risicodragers.

Bij de diagnostiek wordt enerzijds gebruik gemaakt van bekende cardiologische onderzoekstechnieken (o.a ECG, inspannings-ECG, 24-uurs ECG registratie, echocardiografie, MRI) en anderzijds van beschikbare of opgevraagde familiegegevens en DNA diagnostiek.

Een intensieve samenwerking tussen een genetisch cardioloog en een klinisch geneticus gespecialiseerd in erfelijke hartziekten (cardiogeneticus) is hierbij van essentieel belang. De genetisch cardioloog is verantwoordelijk voor de specifieke cardiologische aspecten van de individuele patiënten terwijl de cardiogeneticus zorgdraagt voor de erfelijkheidsadvisering, het opvragen en bestuderen van de familiegegevens, de DNA diagnostiek en de initiatie van het familieonderzoek. Het team wordt vaak ondersteund door een genetisch consulent, een kindercardioloog, een psycholoog en/of een maatschappelijkwerker.

De Polikliniek Cardiogenetica is gevestigd in een aantal HartKliniek-vestigingen. Op de Polikliniek Cardiogenetica van HartKliniek werkt de genetisch cardioloog intensief samen met een klinisch geneticus gespecialiseerd in erfelijke hartziekten ('cardiogeneticus'). Zowel huisartsen als specialisten kunnen verwijzen naar de Polikliniek Cardiogenetica van HartKliniek.