Bel voor een afspraak

088 - 500 2000

Polikliniek Cardiogenetica

Verwijsindicaties tbv cardiogenetica poli van DNA Kliniek

A. Monogenetische hartziekten

Patiënten met een verdenking op een erfelijke hartziekte.

 • Erfelijke cardiomyopathie:
  1. Hypertrofische cardiomyopathie. (HCM)
  2. Non-compactie cardiomyopathie. (NCCM)
  3. Aritmogene Cardiomyopathie. (ACM / ARVC)
 • Primair aritmie syndroom :
  1. Hereditair Lang-QT syndroom. (LQTS)
  2. Brugada syndroom. (BrS)
  3. Catecholaminerge Polymorfe Ventrikel Tachycardie (CPVT).
  4. Short QT Syndrome
 • Progressieve premature geleidingsstoornis
 • Familiair boezemfibrilleren

Patiënten met een mogelijke erfelijke hartziekte.

 • Cardiomyopathie:
  1. Gedilateerde cardiomyopathie e.c.i. (DCM) (in 30-50% erfelijk!)
  2. Peri-partum cardiomyopathie.
  3. Cardiomyopathie eci.
 • Idiopathisch kamerfibrilleren

B. Eerstegraads familieleden van patiënten met (verdenking) erfelijke hartziekte of mogelijke erfelijke hartziekte.

 • Pre-symptomatisch onderzoek bij (verdenking) erfelijke hartziekte eerstegraads familielid. (ouders, broers/zussen, kinderen)
  • DNA-onderzoek op de bekende familiaire mutatie (cascade genetische screening).
  • Cardiologisch onderzoek indien geen mutatie bekend of indien patiënt geen moleculair genetische screening wil.
  • Fenotypering d.m.v. cardiologische onderzoek na vaststelling van dragerschap van de familiaire mutatie.
 • Presymptomatisch cardiologisch onderzoek bij mogelijke erfelijke hartziekte eerstegraads familielid
  • ECG, X-ECG, Holter, Echo afhankelijk van vraagstelling

C. Plotse hartdood: eerstegraads familieleden

Eerstegraads familieleden van patiënten die zijn overleden t.g.v. een (waarschijnlijke/mogelijke) plotse hartdood.

 • < 50 jaar
  • kans op erfelijke hartziekte 50-70%.
 • > 50 jaar
  • primair VF bij acute ischemie. Genetische predispositie.

D. Thoracale Aorta Aneurysma / Dissectie (TAA(D))

 • Alle patiënten met een geïsoleerde aortawortel en/of aorta ascendens dilatatie / dissectie
  • Zie consensus statement van de landelijke werkgroep BAV & TAA: cardiogenetische zorg voor patiënten met thoracale aortapathologie en hun naaste familieleden.
  • TAA(D) is in 20% erfelijkbepaald.
 • Patiënten met (verdenking op) erfelijke bindweefselziekten, zoals:
  • Syndroom van Marfan
  • Loeys-Dietz syndroom
  • Ehlers-Danlos syndroom
  • Aneurysm osteoarthritis syndrome

E. Eerstegraads familieleden van patiënten met TAA(D)

 • Eerstegraads familieleden van patiënten met TAA(D).

F. Bicuspide aortaklep (BAV)

 • Bicuspide aortaklep.
  • Alle patienten met een (functioneel) bicuspide aortaklep (BAV)
   1. Prevalentie: 0.5-2% van de bevolking.
   2. 20-40% familiair voor.
   3. eerstegraads familieleden 5-10% kans
   4. 50% ontwikkelt een aorta ascendens dilatatie met kans op dissectie/ruptuur.

G. Eerstegraads familieleden van BAV patiënten

 • alle eerstegraads familieleden van BAV patiënten

H. Neuromusculaire aandoeningen

 • Erfelijke neuromusculaire aandoeningen met kans op cardiale betrokkenheid.
  • Spierdystrofie van Duchenne of Becker.
  • Myotone dystrofie (Ziekte van Steinert)
  • Limb girdl spierdystrofie
  • Overige neuromusculaire ziekten
 • Moeders van kinderen met de ziekte van Duchenne / Becker. (X-chromosomaal)
  • 10% kans op een DCM

I. Cardiale Follow-Up / Periodieke controle

Bij erfelijke hartziekten

 • Cardiale periodieke follow-up van patiënten met een erfelijke hartziekte, die niet door hun verwijzend cardioloog kunnen/willen worden gecontroleerd. Eventueel gecombineerde controle.
 • Cardiale periodieke follow-up van eerstegraads familieleden at risk voor de ziekte.
  • Mutatiedragers zonder fenotype
  • Eerstegraads familieleden van patiënten met een cardiogenetische ziekte o.b.v een gedocumenteerde pathogene mutatie, die zich zelf niet hebben laten testen op deze mutatie.
  • Eerstegraads familieleden van patiënten met een cardiogenetische ziekte o.b.v. een nog onbekende mutatie.

Bij BAV/TAA(D)

 • Follow-up patiënten en familieleden met BAV en / of TAA(D) volgens protocol.

Bij neuromusculaire aandoening.

 • Ziekte van Steinert. Zie protocol NVVC

J. Coronairlijden

 • Prematuur coronairlijden
  • < 51 jaar mannen; < 56 jaar vrouwen
 • Familiair coronairlijden
  • Bij eerstegraads familieleden
  • < 51 jaar mannen; < 56 jaar vrouwen