Bel voor een afspraak

088 - 500 2000

Polikliniek Cardiogenetica

Samenwerkingsverbanden

De Cardiogeneticapoli Den Haag werkt samen met de afdeling Klinische Genetica van het Amsterdam UMC. Het AUMC levert de klinisch geneticus die enkele keren / maand in Rijswijk spreekuur doet samen met de daar aanwezige genetisch cardioloog.

De DNA diagnostiek vindt in principe plaats in het DNA lab van het AUMC. In uitzonderingsgevallen moet de DNA diagnostiek elders plaatsvinden, afhankelijk van het ziektebeeld.

De patiënten / families kunnen indien nodig c.q. gewenst besproken worden op het MDO in het AUMC.

Op cardiologisch gebied is er een samenwerking met het Haga ziekenhuis in Den Haag en met het RdG ziekenhuis in Delft. De cardiologen uit beide ziekenhuizen zullen hun cardiogenetica patiënten verwijzen naar ons. Wij zullen de aanvullende diagnostiek (CT-scan, MRI, hartcatheterisatie, EFO) en de niet-farmacologische behandelingen uitbesteden aan het Haga ziekenhuis. Ook fungeren beide ziekenhuizen als back-up ziekenhuis voor acute opname tijdens- of buiten kantooruren.