Bel voor een afspraak

088 - 500 2000

Polikliniek Cardiogenetica

Werkwijze bij prematuur coronairlijden

A. Premature coronaire hartziekte

Patiënten met vroegtijdig kransslagaderlijden (angina pectoris, hartinfarct) kunnen worden verwezen naar de cardiogenetica poli ter screening op een eventueel bijkomende onderliggende erfelijke oorzaak. Hierbij moet met name gedacht worden aan een erfelijke vetstofwisselingsstoornis zoals bijvoorbeeld familiaire hypercholesterolemie (FH). Er wordt uitgebreid laboratoriumonderzoek verricht, inclusief gedetailleerd vetspectrum. Op indicatie volgt daarna DNA onderzoek, i.c. een lipidenpanel.

We hanteren bij de verwijzing analoog aan andere centra een leeftijdsgrens voor mannen jonger dan 51 jaar en voor vrouwen jonger dan 56 jaar.

B. Belaste familiegeschiedenis

Individuen met een belaste familiegeschiedenis t.a.v. hart- en vaatziekten in de eerste graad kunnen ook worden verwezen voor screenend cardiologisch onderzoek. Hieronder wordt verstaan: ECG, fietstest, echocardiogram, laboratoriumdiagnostiek. Onder eerstegraads familieleden worden verstaan ouders, broers / zussen en kinderen.
Er wordt een uitgebreid risicoprofiel opgesteld aan de hand van de klassieke risicofactoren. Deze omvatten: roken, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus en belaste familiegeschiedenis ( mannen < 55 jaar, vrouwen < 65 jaar). Aanvullend wordt ook gekeken naar additionele risicofactoren zoals bijkomende nierfunctiestoornissen of chronische reumatische aandoeningen. Op indicatie kan een CT-scan van de kransslagaders worden gemaakt ter bepaling van de kalkscore en de aan- of afwezigheid van coronaire vernauwingen.
Afhankelijk van het totale risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten of op cardiovasculaire sterfte wordt een preventie advies gegeven.